Co by mělo umět dítě do první třídy

Jemná motorika a grafomotorika – správné držení tužky, dítě by mělo umět nakreslit základní tvary jako kruh, trojúhelník a čtverec, rovnou čáru, šneka, vlnovku. Mělo by umět stříhat nůžkami a lepit věci k sobě.
Nakreslit postavu se všemi jejími částmi (např. uši, krk, prsty apod.)

Hrubá motorika – dítě by mělo umět skákat po jedné noze, přes švihadlo, házet a chytat míč, udržet rovnováhu. Jedním z testů fyzické zralosti je to, zda si dítě rukou nataženou přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně (tzv. Filipínská míra)

Sebeobsluha – dítě se musí umět samo oblékat a svlékat, zavázat si tkaničky, zapínat zipy i knoflíky nebo používat příbor. Nezbytné jsou také správné hygienické návyky.

Základní slušnost. Dítě musí umět zdravit, děkovat, o něco požádat a vykat dospělým.

Orientace. Dítě by mělo znát, která je pravá a levá ruka, kde je nahoře, dole, vedle, pod/nad. …nejen prostorová, ale i časová (ráno/večer, roční období a jeho proměny)

Sluchové dovednosti. Dítě by mělo umět rozeznávat hlásku na začátku slova ve větě a vytleskávat slabiky ve slově. Poznat hluboký/vysoký tón,

Základní znalosti. Dítě musí znát své jméno a příjmení, věk a adresu, na které bydlí. Mělo by umět recitovat básničku a odvyprávět krátký příběh, nemělo by si plést základní pojmy jako včera/zítra. Samozřejmostí je znalost barev.

V neposlední řadě je kritériem i psychická a citová zralost dítěte. Dítě by nemělo být „závislé“ na rodičích, mělo by umět komunikovat s ostatními. Umět zvládat vypjaté situace a dokázat přijmout neúspěch. V neposlední řadě se… podřizovat se autoritě.

Výše uvedený seznam dovedností je jen orientační. Každé dítě je jiné, navíc od Zápisu od 1. třídy, který se uskuteční v dubnu, zbývá ještě několik měsíců na procvičování a děti kolikrát udělají značný posun.

Maminko, tatínku.
Je důležité, abyste se svými dětmi hodně mluvili. Povídejte si, vyprávějte, čtěte knížky. Odpovídejte na zvídavé otázky, učte dítě hrou. Dobrým tipem jsou hry na rozvoj zrakového vnímání a paměti, jako je pexeso, puzzle a další. Veďte dítě k samostatnosti ve všech oblastech – od oblékání, přes jídlo a další sebeobsluhu, až po vlastní názory.


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz