Medvíďata

Naše školka ve Velešíně,
tam se všichni už těšíme.
Hrajeme si, dovádíme,
jak se chovat dobře víme.
A ti, kdo to nevědí,
naučí je medvědi!

Celý rok si u Medvíďat budeme hrát, objevovat, zkoumat, zjišťovat, tvořit, malovat, tancovat, zpívat, ale také lenošit, odpočívat a užívat si. Hlavně se ale budeme vzájemně poznávat a zkoušet spolu zvládnout tak zásadní krok, jakým je přechod z domácího prostředí do prostředí školkového.

Naší hlavní prioritou je vytvořit ve třídě takové prostředí, kde se děti budou cítit příjemně, bezpečně a budou k nám chodit rády. Společně se snažíme o uvolněnou a veselou atmosféru.
Spokojená učitelka – spokojené dítě – spokojená rodina.

Respektujeme jedinečnost každého dítěte, jeho možnosti i individualitu a snažíme se jej rozvíjet jak v oblasti psychické, fyzické, tak i sociální.

Během celého školního roku vedeme děti k samostatnosti při sebeobsluze, při stolování, při oblékání a pomáháme jim upevnit hygienické a společenské návyky.

Také spolupráce s rodiči je pro nás důležitá. Přejeme si, aby vztah mezi rodiči a pedagogy byl založen na vzájemném respektu, důvěře a chuti spolupracovat a spolupodílet se.

Těšíme se na Vás.

V této třídě s dětmi pracují Bc. Karla Paťhová a Helena Persánová.

O pořádek se stará Šárka Mašková.

Třída je v provozu od 6:15 do 16:45 hodin
Kde nás najdete: v přízemí malé budovy (proti pizzerii)

Telefonní číslo do třídy

tel: 382 211 494, mobil:725 336 561

 


Program činností Medvíďat 2023 / 2024

Září…zde:

Podzim…zde:

Vánoce…zde:

Zima…zde:

Kamna…zde:

Jaro…zde:

     

    Únor u Medvíďat…zde:

    Březen u Medvíďat….zde:


    Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
    V roce 2021 vytvořili MackMan.cz