Včeličky

U VČELIČEK KAŽDÝ DEN

POŘÁDNĚ SI UŽIJEM . . .

ZPÍVÁME A TVOŘÍME,

DO PŘÍRODY CHODÍME.

Naše třída se nachází v přízemí nové budovy (vchod od základní školy).

Provoz na Nové budově začíná v 6:15 a končí v 15:50. Poté děti přechází na Malou budovu do třídy Medvídků.

V této třídě působí a na děti se těší paní učitelky Hana Lovčíková, Ing. Gabriela Karlachová.
O pořádek se stará Olga Marešová.

Maminko a tatínku

Přivádíte k nám své ratolesti s různým očekáváním. Chtěly bychom Vám připomenout, že všichni máme společný cíl a tím je Vaše spokojené a rozvíjející se dítě.

Nezapomínejte, že vy sami můžete velkou měrou ovlivnit to, jak se bude Vaše dítě u nás cítit.

Předávejte nám děti v co možná největší pohodě a klidu, ne ve spěchu a nervozitě, zajímejte se, co dítě ve školce celý den dělalo, s čím si hrálo, co se mu povedlo nebo naopak. Pro dítě je prožitek důležitý.

Vzájemné vztahy mezi námi všemi, kdo se podílíme na výchově vašeho dítěte, velmi ovlivňují jeho osobnost. Snažíme se nastolit prostředí vzájemné důvěry a spolupráce. Proto Vás prosíme, i drobné problémy řešte s námi, ptejte se, telefonujte, pište na email, jistě dokážeme najít společné řešení. 

Děkujeme za spolupráci.

Telefonní číslo do třídy

tel: 382 211 583, mobil: 725 312 590






Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz