Myšky

„V Myškách se spolu scházíme,
na poznávání světa se těšíme.
Společně tu tancujeme, zpíváme a radujeme.
Máme se tu všichni rádi,
jsou z nás dobří kamarádi.“

„Každý z nás je krásný, každý z nás je vzácný,
a každý má v myškách své místo“    (Fr. Kett)

V této třídě pracují paní učitelky Mgr. Linda Kukačková a  Pavla Scheicherová.
O pořádek se starají Olga Marešová a Šárka Mašková.

Naše třída se nachází v nové budově MŠ, 1.patro
Provoz třídy myšek: lichý týden: 6:15 -16:45

sudý týden: 6:45- 15 30, ráno i odpoledne se děti scházejí a rozcházejí v Koťatech.

Prostorové možnosti třídy: herna, lehárna, umývárna, WC, šatna
Zahradu máme u ZŠ Velešín, naproti panelovým domům

Věkové složení třídy: 3 – 7 let

Milí rodiče

Naším přáním je, aby se děti na třídě Myšek cítily spokojené, jisté a v bezpečí. Cílem je, aby si s sebou do dalších let odnesly poznatky, zážitky a hlavně vzpomínky na příjemné dny strávené u nás.

Dětem se snažíme zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů. Využíváme prožitkové, kooperativní učení, rozvíjíme pohybové dovednosti a fyzickou zdatnost. Probouzíme v dětech zájem o knihy a práci s nimi. Hodně času trávíme s dětmi v přírodě, poznáváme okolí. Snažíme se vést děti k co největší samostatnosti, sebeobsluze a hlavně ke spolupráci s vrstevníky a budování kamarádských vztahů.

Telefonní číslo na Myšky: 382 211 573


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz