Naše školka

„Neotvírejme dětem dveře, ale pomáhejme jim najít ten správný klíč, aby si je otevřely samy.“

 

Něco málo z historie naší MŠ

Naše mateřská škola byla otevřena v roce 1945 v malé budově bývalé německé školy. Postupně přibývala další oddělení a v roce 1980 byly otevřeny dvě nové budovy, kde byly zřízeny další tři třídy. Zpočátku sloužila jako závodní MŠ továrny Jihostroj, později jí od závodu odkoupilo město Velešín, které je naším současným zřizovatelem. V roce 1990 se škola rozdělila na dvě menší zařízení z důvodu zřízení osmé třídy. O třináct let později došlo k jejímu opětovnému sloučení. Od 1. prosince 2003 jsme příspěvkovou organizací s právní subjektivitou.

 Během několika minulých let prošla škola mnoha úpravami, ať už zateplováním, rekuperací, asanací sklepů a půdy, tak i zvelebováním interiéru a modernizací kuchyně. Současná kapacita školy je 167 dětí. 

V současné době zde pracuje třináct kvalifikovaných pedagogů spolu s paní ředitelkou, školní asistentkou a sedm provozních zaměstnanců. 

Jaká je naše školka?

Mateřská škola se nachází nedaleko centra města Velešín. Je vsazena do krásné zahrady se vzrostlými stromy, která svou rozlohou poskytuje dětem prostor pro vyžití. Současný komplex tvoří čtyři budovy, z nichž dvě byly vystaveny již v první polovině 20. století a nesou v sobě ducha této doby. Dominantou hlavní budovy je mohutné dřevěné schodiště a dřevěný strop a v přízemí se nachází jídelna s moderně vybavenou kuchyní. Malá budova má též dřevěné prvky a dvě útulné třídy. V „nových budovách“ jsou tři moderně vybavené třídy, z nichž dvě splňují podmínky pro bezbariérový provoz. Mateřská škola má sedm věkově heterogenních tříd, prosluněnou ředitelnu a velkou divadelní místnost, kterou využíváme pro různé akce, jako jsou koncerty, pohádkové představení apod. Všechny budovy jsou spojené chodbou, kterou pro přesuny využívají děti i personál.

Co se u nás naučíte?

Vzdělávání předškolního dítěte chápeme jako cestu, po které se dítě ubírá a získává nové zkušenosti. Učitelka plní úlohu průvodce. Dítě přichází z rodinného prostředí a postupně si v mateřské škole osvojuje kompetence, které mu umožní vstoupit do společnosti kamarádů, dospělých a světa okolo něj. Symbolem naší mateřské školy se stala duha jako most mezi rodinou a společností. Duha má sedm barev a naše škola má sedm tříd, náš program má sedm cílů, sedm integrovaných bloků. Symbolizuje cestu příjemnou, měkkou, nenásilnou, ale také cestu se stanovenými hranicemi a pravidly, po které jdeme společně. „Přejít po duhovém mostě“ znamená najít odvahu vyjít z kruhu rodiny a uplatnit se v širší společnosti.

Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kam se děti těší, jsou spokojené a cítí se bezpečně. Jen v takovém prostředí můžeme zajistit jejich osobnostní růst. Chceme vytvořit takové podmínky a prostředí, kde bude dostatek podnětů pro rozvoj všech stránek osobnosti.

Sedm duhových cílů:

  1. Umím být slušný – pozdravím, poprosím, poděkuju, vím, jak se chovat ve společnosti.
  2. Jsem dobrý kamarád – neubližuju, neposmívám se, umím se rozdělit, pomáhám,
  3. Mám rád přírodu – nešlapu, nelámu, chráním všechno živé
  4. Je mi hezky v našem městě – zpívám, tančím pro radost všem
  5. Těším se do školy – rád se učím nové věci, pracuji
  6. Skáču, běhám, dovádím – chci být zdravý, pohyb mě baví
  7. Dokážu to sám – postarám se o sebe a své věci a hračky

 


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz