Aktuálně ze školky

ZDRAŽENÍ STRAVNÉHO

Školní jídelna při MŠ Velešín oznamuje, že v důsledku zvýšení cen potravin bude od 1.9.2019 zvýšena úplat za školní stravování. Důvodem jsou rostoucí ceny potravin a dodržování finančních limitů podle vyhlášky 107/2005 Sb. Ceny stravného: Děti od 3 - 6 let,přesnídávka 9 Kč, oběd 19Kč,Svačina 7Kč,Celkem 35Kč, Děti od 7 - 8 let, přesnídávka 10Kč,oběd 22Kč,svačina 8Kč,Celkem 40Kč, Konkrétní ceny jsou také uvedeny v tabulce v sekci Stravování. Děkujeme za pochopení.
zveřejněno: 19. 08. 2019


INFORMACE O PROGRAMU ŠABLONY II

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídící orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhovělo žádosti naší školy, kterou jsme podali 24. 01. 2019, a rozhodlo o poskytnutí dotace v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II – MRR v prioritní ose 3 OP v celkové výši 593 436,00 Kč. Finanční prostředky budou použity na tyto aktivity:  Školní asistent – personální podpora MŠ  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – polytechnické vzdělávání  Projektový den ve škole Předpokládaná doba trvání projektu je 24 měsíců (1. 2. 2019 – 31. 1. 2021). Cílem je maximální podpora našich dětí v mateřské škole. Daniela Skalická, ředitelka MŠ
zveřejněno: 27. 08. 2019


5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V MŠ

Do školky přijde Mikuláš se svými pomocníky a přinesou dětem nadílku.
zveřejněno: 14. 11. 2019


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020

Oznamujeme, že v sekci Informace a dokumenty - Rozpočet byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2020
zveřejněno: 14. 11. 2019


Mobilní telefony

Oznamujeme, že na stránkách jednotlivých tříd byla zveřejněna čísla mobilních telefonů, na které se v případě potřeby dovoláte do jednotlivých tříd během celého dne.
zveřejněno: 20. 11. 2019


10. 12. VYSTOUPENÍ TANEČNÍHO OBORU ZUŠ

Kamarádi ze ZUŠ nám zatančí v kině, začátek je v 9 30.
zveřejněno: 10. 12. 2019


11.12.DIVADLO" VÁNOČNÍ PŘÍBĚH"

Ve středu nám v kině zahraje divadelní seskupení "Já to jsem" "Vánoční příběh" Začátek je v 9 30.
zveřejněno: 11. 12. 2019


12.12.UKÁZKA CVIČENÝCH KRÁLÍČKŮ

Paní Dagmar Javoříková připravila pro naše děti jako dárek ukázku vycvičených králíčků. Děti uvidí, jak králíčci skáčou přes různé překážky a budou si je moci pohladit. Vše se uskuteční v tělocvičně Jihostroje
zveřejněno: 12. 12. 2019


" ŠTĚDRO-VÁNÍ"

V týdnu od 16.12.-20.12. přiletí do jednotlivých tříd Ježíšek, přinese nám stromeček a možná taky dárečky (byli jsme hodní?)
zveřejněno: 16. 12. 2019


18.12. VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

Tentokrát přiletí "andílci " ze základní umělecké školy do kina a zahrají nám koledy pod vedením p.uč. Marie Bůžkové. Začátek je v 9 30.
zveřejněno: 18. 12. 2019


Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz