Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy ve Velešíně stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole.

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

Pokud nedojde k přijetí podle tohoto kritéria, vychází ředitelka MŠ z uvedených kritérií.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

Místo trvalého pobytu dítěte

Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Trvalý pobyt ve spádové oblasti 10 bodů

Trvalý pobyt mimo 0 bodů

Věk dítěte

Pětileté a šestileté děti 15 bodů

Čtyřleté děti 10 bodů

Tříleté děti 5 bodů

Sourozenec

navštěvující mateřskou školu 5 bodů

Závažná individuální situace dítěte – bez bodového hodnocení

Situaci posoudí ve správním řízení ředitelka podle prokázaných skutečností (nepříznivá sociální nebo zdravotní situace rodiny, pěstounská péče, apod.). Zákonný zástupce situaci dokazuje např. potvrzením o dávkách v hmotné nouzi.

Vydala: Mateřská škola ve Velešíně

Schválila: ředitelka mateřské školy

Účinnost: od 1. 5. 2018

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz