Zdůvodnění navýšení kapacity MŠ ve Velešíně

Vážení rodiče.

Zvláštní zápis a navýšení kapacity naší mateřské školy z důvodu opatření v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se děje za podmínek daných zákonem č. 67/2022, tzv. Lex Ukrajina, který má platnost do konce března 2023.  Navyšování kapacity se neděje na úkor českých dětí. Navýšením kapacity pro děti ukrajinských uprchlíků (celkem o 14 míst) se zvýší maximální počet dětí v MŠ ze 167 na 181.  Těchto 14 míst se rovnoměrně doplní do tříd, kde platila do konce srpna 2020 výjimka Krajské hygienické stanice a kde bylo běžné naplňovat třídu dětmi až do nejvyššího možného počtu 28 dětí na třídě a celkově mohlo být v naší školce zapsáno až 192 dětí.

Ráda bych ještě zmínila, že zřizovatel i mateřská škola nemohla před schválením již výše zmíněného zákona kapacitu školky navýšit bez schválení Krajskou hygienickou stanicí, o což se město opakovaně neúspěšně pokoušelo.

 

Děkuji za pochopení.

 

Mgr.  Zuzana Vakoč, ředitelka MŠ


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz