Přijímací řízení do Mateřské školy ve Velešíně

Přijímání dětí do Mateřské školy ve Velešíně , pro rok 2024/25, proběhne v pondělí 6. 5. 2024 od 14,30 do 16,00h a v úterý 7. 5. 2024 od 14,30 – 16,00 prezenční formou, tedy s návštěvou v mateřské škole.

K přijímacímu řízení využijte v dokumentech ke stažení tyto doklady: Žádost o přijetí dítěte a vyjádření lékaře.

Formuláře na přijímací řízení přijetí dítěte do MŠ jsou také umístěny na hlavní budově u odhlašování stravy.

Při „zápisu“ zákonný zástupce dítěte předloží/doloží:

  • žádost o přijetí dítěte do MŠ (tiskopis ke stažení na webu),
  • rodný list dítěte,
  • vyjádření lékaře  (tiskopis ke stažení na webu),
  • občanský průkaz zákonného zástupce

Kritéria přijímání

Ředitelka Mateřské školy ve Velešíně stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole.

Přednostně jsou brány děti, které k 31.8. nového školního roku dosáhnout věku 5 let a mají trvalé bydliště ve spádové oblasti. Na tyto děti se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle §34a školského zákona.

Pokud se nenaplní kapacita školy podle výše zmíněného kritéria, přednostně budou přijaty děti s vyšším bodovým ohodnocením podle následující tabulky.

 Bodový systém

Spádovost – Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí
  Trvalý pobyt ve spádové oblasti 10 bodů
Trvalý pobyt mimo spádovou oblast 0 bodů

 

Věk dítěte – k 31.8.toho roku
  Pěti až šestileté dítě 15 bodů
Čtyřleté dítě 10 bodů
Tříleté dítě 5 bodů

 Spádové oblasti: Bor, Holkov, Chodeč, Skřídla, Velešín, Velešín Nádraží

V případě bodové shody může ředitelka ve správním řízení přihlédnout k individuální situace každého uchazeče (nepříznivá sociální nebo zdravotní situace rodiny, pěstounská péče apod.). Zákonný zástupce situaci prokáže např. potvrzením o dávkách v hmotné nouzi.

V ostatních případech budou děti přijety od nejstarších podle data narození.


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz