Informační leták pro rodiče, badatele a přírodomilce

Botanické exkurze PřF JCU…..zde:

Vše nasvědčuje tomu, že zima skončila už v lednu, jaro je v plném proudu a nikdo se jistě nemůže dočkat tradičních
nejen botanických exkurzí. Tentokrát se jich urodilo opravdu hodně a všichni se těšíme, že na nich uvidíme spoustu
zajímavých věcí. Pro případ neočekávaných změn sledujte těsně před exkurzí nástěnku katedry botaniky, kde budou
aktuální informace (http://botanika.prf.jcu.cz).


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz