Filozofie školy a dlouhodobé cíle

Filozofie školy

Vzdělávání předškolního dítěte chápeme jako cestu, po které se dítě ubírá a získává nové zkušenosti. Učitelka plní úlohu průvodce. Dítě přichází z rodinného prostředí a postupně si v mateřské škole osvojuje kompetence, které mu umožní vstoupit do společnosti kamarádů, dospělých a světa okolo něj. Symbolem naší mateřské školy se stala duha jako most mezi rodinou a společností. Duha má sedm barev a naše škola má sedm tříd, náš program má sedm cílů, sedm integrovaných bloků. Symbolizuje cestu příjemnou, měkkou, nenásilnou, ale také cestu se stanovenými hranicemi a pravidly, po které jdeme společně. „Přejít po duhovém mostě“ znamená najít odvahu vyjít z kruhu rodiny a uplatnit se v širší společnosti.

 Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kam se děti těší, jsou spokojené a cítí se bezpečně. Jen v takovém prostředí můžeme zajistit jejich osobnostní růst. Chceme vytvořit takové podmínky a prostředí, kde bude dostatek podnětů pro rozvoj všech stránek osobnosti.

Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu a školy jako instituce

  1. Rozvoj mravních hodnot, osvojování si základních společenských návyků a respektování norem společnosti.

  2. Rozvoj a podpora vztahů mezi dětmi a dospělými, podpora prosociálního chování.

  3. Posilování vztahu k přírodě, poznávání přírodních zákonitostí a ochrana životního prostředí.

  4. Sounáležitost s obcí, s lidmi, s kulturním životem a tradicemi naší obce a aktivní účast na nich.

  5. Rozvoj pregramotnosti a kompetencí k aktivnímu učení (příprava dětí na školu)

  6. Rozvoj fyzické zdatnosti, podpora pohybových dovedností a kompetence chránit si své zdraví.

  7. Podpora samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí.

    Dlouhodobé cíle jsou rozpracovány ve školním vzdělávacím programu, který je ke stažení  na našich webových stránkách.




vytisknout stránku


úvodní stránka organizace školky kde nás najdete




Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz