OTEVŘENÍ MŠ 12. 4. 2021

Milí rodiče. 

Jakmile dorazí podrobné informace k provozu a testování, zpracuji je a naleznete je na našich webových stránkách. Zatím tedy jen v kostce. 

Jak již víte z médií, provoz mateřských škol bude obnoven od pondělí 12. 4., kdy budou moci nastoupit pouze děti s povinnou předškolní docházkou a děti zákonných zástupců, kteří pracují jako:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů, 
  • příslušníci ozbrojených sil, 
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
  • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, 
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky. 

Povinné testování bude formou antigenních testů, které nám městští strážníci doručí tento čtvrtek 8. 8. 2021. Bude se testovat každý týden vždy v pondělí a ve čtvrtek. Pokud nebude Vaše dítě přítomné v tyto určené dny, otestuje se v den, kdy přijde do školky. Testování bude v kompetenci vás zákonných zástupců. Pokud se rozhodnete nedávat Vaše dítě z důvodu nesouhlasu s testováním do MŠ, bude Vaše dítě omluveno. Dále pak budete pokračovat v distanční výuce. 

Prosím ty z vás, kteří jste ještě nenahlásili svým třídním paním učitelkám, zda Vaše dítě nastoupí od pondělí 12. 4. do školky, abyste tak co nejdříve učinili. Je to z důvodu zajištění provozu a nákupu potravin. 

Děkuji za pochopení.
Zuzana Levá, ředitelka MŠ


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz