Mimořádný zápis do Mateřské školy ve Velešíně

Mimořádný zápis pro cizince

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR vyhlašuje Mateřská škola ve Velešíně po dohodě se zřizovatelem mimořádný zápis pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

Zápis proběhne osobně od 2. 6 od 8.00 – 12.00  a od 15. 00 – 16. 30 hod. –  6. 6. 2022  od 10.00 – 15.00 v ředitelně mateřské školy na adrese Školní 223, 382 32 Velešín (modrá budova).

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje v mateřské škole a je určeno pro děti zpravidla od 3 do 6 let, poslední rok před nástupem do základní školy je v ČR povinný.

Nutné dokumenty:

  • doklad totožnosti rodiče + doklad o totožnosti dítěte (rodný list/cestovní doklad)
  • doklad o legalizaci pobytu (VÍZUM)

Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list si buď stáhnete na našich webových stránkách, nebo jej obdržíte při zápisu v termínu od 6. – 10. června 2022.

Vyplněnou Žádost o přijetí a potvrzený Evidenční list dítěte od dětského lékaře v ČR o očkování dítěte (s výjimkou dětí v povinném předškolním vzdělávání), musíte odevzdat nejpozději do pátku 17. 6. 2022

Ředitelka MŠ pak rozhodne o přijetí či nepřijetí dítěte. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webu mateřské školy msvelesin.cz v sekci mimořádný zápis a též ve vestibulu hlavní budovy (velká žlutá budova) pod registračními čísly, které budou každému dítěti přiřazeny u zápisu.


Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2021 vytvořili MackMan.cz