ZMĚNY V ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, 382 32 Velešín

ZMĚNY V ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Z důvodu současné situace a prodlužování nouzového stavu kvůli šíření nemoci Covid – 19 bude letos zápis probíhat následovně:

 • Obálky s veškerými náležitostmi budou pro rodiče k vyzvednutí od 4. 5. 2020 od 8. 00 do 12. 00 hodin ve vestibulu hlavní budovy (velká žlutá budova).
 • Vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do MŠ, Evidenční list, Přihlášku ke stravování, kopii očkovacího průkazu a čestné prohlášení (viz dole) vhoďte nejpozději do 25. 5. 2020  do poštovní schránky na brance (vchod od autobusového nádraží) mateřské školy.

 • Každému dítěti bude přiděleno číslo, které je žlutě zvýrazněno na Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a pod kterým bude vedeno ve správním řízení o přijetí. Od 15. 6. 2020 budou v zádveří hlavní budovy a na webových stránkách MŠ zveřejněna čísla přijatých dětí. Proto si číslo zapamatujte, nebo opište.

 • V případě většího zájmu o zařazení dítěte do MŠ se bude postupovat podle směrnice pro přijímání dítěte do MŠ.
 • Veškeré dotazy zasílejte na email: msvelesin@email.cz.
 • Schůzka s rodiči přijatých dětí se uskuteční 27. 8. 2020 v jídelně MŠ (hlavní budova) od 15.30 hodin. Budete seznámeni s provozem mateřské školy a budou Vám zodpovězeny případné dotazy.

  POZOR ZMĚNA!!!!

  Z důvodu rozhodnutí MŠMT dochází ke změně způsobu doložení lékařského potvrzení. V současné době není žádoucí navštěvovat dětského lékaře pro potvrzení evidenčního listu. Dočasně postačí doložit kopii očkovacího průkazu dítěte spolu s čestným prohlášením.

  Zde odstřihněte

   

  Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte) ………………………………………………………………….…, nar. ……………………………………., se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

                                                                                                  …………………………………………………..

                                                                                                     Podpis zákonného zástupce

                                                                             

                                                                             Děkuji za pochopení.

                                                                        Daniela Skalická, ředitelka MŠ
vytisknout stránku


úvodní stránka organizace školky kde nás najdete
Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz