Výnatek z provozniho řádu zahrady

Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, Velešín 382 32

 

Výňatek z provozního řádu zahrady MŠ

 

 1. 1.    Provozovatel

Provozovatelem zahrady: Mateřská škola ve Velešíně

Vlastníkem zahrady: město Velešín

 

 1. 2.    Účel zahrady

Zahrada mateřské školy je určena pouze ke hrám a pobytu dětí za dozoru pedagogického dozoru. Veřejnosti není přístupná.  Zákonní zástupci dětí a osoby, které vyzvedávají děti z mateřské školy, použijí zahradu výlučně za účelem vyzvednutí dětí nejkratší možnou cestou k budovám, kde se jejich dítě nachází. Na zahradě se nezdržují a není jim povoleno využívání herních prvků.

 

 1. 3.    Provozní doba

Zahrada  mateřské  školy je otevřena po dobu jejího provozu od pondělí do pátku od 6. 15 – do 16. 45 hodin. V mimořádných případech (např. Den otevřených dveří, slavení tradic – čarodějnice, svatojánská slavnost, aj.) a z rozhodnutí ředitelky školy je zpřístupněna i mimo provozní dobu.

 

 

 1. Zajištění úklidu zahrady MŠ

Za úklid zodpovídá školnice a paní uklízečky u svých budov. Vzhledem k využití zahrady za účelem výchovy a vzdělávání dětí navštěvující mateřskou školu, dohlížejí na běžný úklid učitelky.

 

 

 

 1. 5.    V celém areálu je zakázáno
 • poškozovat vybavení – herní prvky, plot a zeleň školní zahrady
 • odnášet majetek školy
 • vyhazovat odpadky mimo místa k tomu určená a znečišťovat zahradu a její okolí
 • kouřit, požívat alkohol, omamné a toxické látky, či vstupovat do areálu pod jejich vlivem
 • vodit do areálu zahrady zvířata, zejména psy
 • jezdit v areálu zahrady na kolech
 • vjíždět do areálu zahrady motorovými prostředky bez povolení ředitele MŠ
 • rozdělávat oheň

 

 1. 6.    Provozovatel
 • neodpovídá za případné úrazy a za ztráty osobních věcí nenese zodpovědnost
 • případné poškození, či zjištění závad je nutné hlásit provozovateli

 

 

 1. 7.    Důležitá telefonní čísla:

Záchranná služba první pomoci: 155

Policie ČR: 158

Hasiči: 150

Městská policie: 974 232 970

Tísňová volání: 112

 
vytisknout stránku


úvodní stránka organizace školky kde nás najdete
Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz