Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, 382 32 Velešín

 

 

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

 

Ředitelka Mateřské školy ve Velešíně stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí v mateřské škole.

 

V souladu s ustanovením § 34 školského zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

Pokud nedojde k přijetí podle tohoto kritéria, vychází ředitelka MŠ z uvedených kritérií.

Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.

 

Místo trvalého pobytu dítěte

Splnění tohoto kritéria se posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

 

Trvalý pobyt ve spádové oblasti 10 bodů

Trvalý pobyt mimo 0 bodů

 

Věk dítěte

 

Pětileté a šestileté děti 15 bodů

Čtyřleté děti 10 bodů

Tříleté děti 5 bodů

 

Sourozenec

navštěvující mateřskou školu 5 bodů

 

Závažná individuální situace dítěte – bez bodového hodnocení

 

Situaci posoudí ve správním řízení ředitelka podle prokázaných skutečností (nepříznivá sociální nebo zdravotní situace rodiny, pěstounská péče, apod.). Zákonný zástupce situaci dokazuje např. potvrzením o dávkách v hmotné nouzi.

 

 

Vydala: Mateřská škola ve Velešíně

Schválila: ředitelka mateřské školy

Účinnost: od 1. 5. 2018

 

Závaznost: směrnice je závazná pro ředitelku MŠ při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání.
vytisknout stránku


úvodní stránka organizace školky kde nás najdete
Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz