Školné

Ředitelka Mateřské školy ve Velešíně podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

stanovuje

- základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 200,- Kč za měsíc.

- V době letních prázdnin podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., se úplata snižuje na 200,- Kč. Pokud se dítě v tomto období nezúčastní předškolního vzdělávání, stanovuji úplatu ve výši 0 Kč.

- Školné se promíjí v případech, že plátce doloží, že pobírá dávky pěstounské péče, nebo opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi. Výjimečně lze školné prominout po dobu dlouhodobé nemoci dítěte (min. 3 měsíce).

- Školné neplatí rovněž všechny děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání.. Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Úplata za kalendářní měsíc se platí inkasem spolu se stravným.

Nedodržováním termínu plateb nebo neomluvenou nepřítomností dítěte delší než jeden měsíc rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě může být proto z mateřské školy vyloučeno.

 
vytisknout stránku


úvodní stránka organizace školky kde nás najdete
Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz