Rozpočet

Mateřská škola ve Velešíně, Školní 223, 382 32 Velešín

Schválený rozpočet nákladů a výnosů na rok 2019

NÁKLADY

rozpočet 2018

oček. skuteč.

rozpočet 2019

spotřebované nákupy

2 557 400

2 595 297

2 795 000

služby

246 500

325 500

340 000

osobní náklady

8 748 441

9 325 500

10 706 000

ostatní náklady

1 898 003

1 950 655

1 562 655

z toho odpisy majetku

1 059 525

1 102 655

1 111 281

NÁKLADY CELKEM

13 450 344

14 223 952

15 403 655

 

 

 

 

VÝNOSY

 

 

 

výnosy z vlastních výkonů a zboží

1 130 000

1 110 000

1 110 000

ostatní výnosy

241 061

241061

241 061

výnosy z transferů

12 079 283

12 674 297

14 052 594

z toho od zřizovatele

 

 

3194594

VÝNOSY CELKEM

13 450 344

14 025 358

15 403 655

Schváleno 20. 12. 2018

 

             
       
               
     
               
               
           
               
             
             
           
             
               
               
           
             
             
           
             
               
               
               
 vytisknout stránku


úvodní stránka organizace školky kde nás najdete
Kontakty | Aktuální jídelníčky | Představení tříd | Plánované akce

Všechna práva vyhrazena. Bez souhlasu MŠ Velešín není možné kopírovat jakýkoliv obsah stránek.
V roce 2015 vytvořili Machina.cz

Mateřská škola ve Velešíně
Školní 223, 38232 Velešín

ředitelna: 380.331.241
nová budova: 380.332.028
hlavní budova: 380.332.030
vedoucí stravování: 380.332.029

msvelesin@email.cz